Onbeperkt denken in mogelijkheden
 

Onbeperkt denken in mogelijkheden


Dit uniek kleinschalig wooninitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en autisme is gelegen in Alkmaar, langs de West-Friese Omringdijk, waar de Rekere stroomt aan de hiernaast gelegen Rekerdijk.

Stichting “Het Rekerhuis” onderscheidt zich door haar kleinschaligheid; hierdoor is er nauw contact met de ouder/voogd, waardoor aanpassingen in behoefte van bewoners snel gerealiseerd kan worden. Het onafhankelijke karakter biedt flexibiliteit en zorg op maat.

Deze prachtige locatie, op 3000 m2 grond, gekenmerkt door veel groen, is reeds 35 jaar in het bezit van de familie Jong, die ook aangeeft deze combinatie van maatschappelijke participatie en het in stand houden van het familiehuis in Alkmaar uniek te vinden.


Ligging

Het is een fantastische locatie, optimaal geografisch gelegen ten opzichte van Medisch Centrum, winkelcentrum, De Rekerhout en wijkcentrum Rekere 2.0, waarbij de familie Jong zich kan voorstellen dat een maatschappelijke samenwerking zou kunnen ontstaan met laatste twee genoemde, aangezien deze zich op loopafstand begeven. Zelfs de binnenstad van Alkmaar ligt op 8 minuten fietsen.

 

ANBI

Stichting Het Rekerhuis is door de belastingdienst beoordeeld als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een weerspiegeling van de transparantie en betrouwbaarheid van de stichting. Verder betekent dit voor u, dat uw giften aan Stichting Het Rekerhuis aftrekbaar zijn van de belasting.  

Ons RSIN nummer: 856156632

KVK nummer: 65546989 


Bestuur    

Voorzitter

De heer Jan Jong 

In functie: 08-03-2016 

Secretaris

Mevrouw Ellis de Boer

In functie: 08-03-2016  

Bestuurslid

Mevrouw Sandra Schulte - Blank

In functie: 01-12-2019 


Volgens artikel 3, lid 5 van de statuten van de Stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.


Visie en doelstellingen

Onderstaand treft u de begroting en  het beleidsplan van Stichting Het Rekerhuis, hierin treft u onder andere onze visie en doelstellingen:

Balans-resultatenrekening 2021
Het Rekerhuis 2021 balans - resultatenrekening_1.pdf (448.95KB)
Balans-resultatenrekening 2021
Het Rekerhuis 2021 balans - resultatenrekening_1.pdf (448.95KB)
Klachten


Stichting Het Rekerhuis is aangesloten bij De Geschillencommissie te Den Haag: www.degeschillencommissie.nl

Onderstaand treft u onze klachtenprocedure:
 
Kaart
E-mail